Framkvæmda- og veitunefnd

Framkvæmda- og veitunefnd

Stjórnskipuleg staða

Nefndin heyrir undir sveitarstjórn og starfar í hennar umboði. Verksvið nefndarinnar eru skipulag, áætlanagerð og umsjón verklegra framkvæmda á vegum Flóahrepps.

Skipun nefndar

Í framkvæmda- og veitunefnd eiga sæti þrír fulltrúar sem sveitarstjórn kýs til fjögurra ára að afloknum sveitarstjórnarkosningum samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga. Á sama hátt eru kjörnir þrír fulltrúar til vara. Sveitarstjórn kýs formann nefndarinnar en á fyrsta fundi sínum kýs nefndin varaformann.

Sveitarstjóri starfar með nefndinni og er ritari hennar. Umsjónarmaður fasteigna situr fundi nefndarinnar þegar þurfa þykir. Einnig eiga sveitarstjórnarfulltrúar rétt á að sitja fundi nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétt.

Hlutverk framkvæmda- og veitunefndar

Nefndin hefur faglega umsjón með verklegum framkvæmdum í sveitarfélaginu og gerir tillögur til sveitarstjórnar varðandi verkefni tengdum eignum sveitarfélagsins. Nefndin fer með stjórn Vatnsveitu Flóahrepps og Flóaljóss og hefur vald til fullnaðarafgreiðslu mála er snúa beint að framkvæmdum í veitumálum sem rúmast innan gildandi fjárhagsáætlunar. Nefndin skal hafa eftirlit með því að stofnanir og deildir á sviði framkvæmda- og veitumála starfi innan laga, reglugerða og samþykkta hverju sinni.

Hér má sjá fundargerðir framkvæmda- og veitunefndar

21. fundur 21. apríl 2024 - sækja á PDF formi

20. fundur 27. mars 2024  - sækja á PDF formi

19. fundur 28. febrúar 2024 - sækja á PDF formi

18. fundur 7. desember 2023 - sækja á PDF formi

17. fundur 9. nóvember 2023 - sækja á PDF formi

16. fundur 19. október 2023 - sækja á PDF formi

15. fundur 29. júní 2023 - sækja á PDF formi

14. fundur 15. maí 2023 - sækja á PDF formi

13. fundur apríl 2023 - sækja á PDF formi

12. fundur mars 2023 - sækja á PDF formi

11. fundur desember 2022 - sækja á PDF formi

10. fundur nóvember 2022 - sækja á PDF formi

9. fundur október 2022 - sækja á PDF formi

8. fundur - sækja á PDF formi

7. fundur - sækja á PDF formi

6. fundur - sækja á PDF formi

5. fundur - sækja á PDF formi

4. fundur - sækja á PDF formi

3. fundur - sækja á PDF formi

2. fundur - sækja á PDF formi

1. fundur - sækja á PDF formi