Landbúnaðar- og atvinnumálanefnd

Landbúnaðar- og atvinnumálanefnd

Stjórnskipuleg staða

Nefndin heyrir undir sveitarstjórn og starfar í hennar umboði. Nefndin skal vera sveitarstjórn til ráðuneytis landbúnaðar- og atvinnumálum og hafa frumkvæði að tillögugerð á því sviði til sveitarstjórnar. Nefndinni er einnig ætlað að hafa frumkvæði að tillögugerð á sviði landbúnaðar- og atvinnumála til sveitarstjórnar.

Skipun nefndar

Í landbúnaðar- og atvinnumálanefnd eiga sæti þrír fulltrúar sem sveitarstjórn kýs til fjögurra ára að afloknum sveitarstjórnarkosningum samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga. Á sama hátt eru kjörnir þrír fulltrúar til vara. Sveitarstjórn kýs formann nefndarinnar en á fyrsta fundi sínum kýs nefndin varaformann og ritara.

Sveitarstjóri getur setið fundi nefndar sé þess óskað eða þegar þurfa þykir með málfrelsi og tillögu rétt.

Hlutverk landbúnaðar- og atvinnumálanefndar

Nefndin hefur faglega umsjón með málefnum er varðar landbúnaðar- og atvinnumál í sveitarfélaginu. Nefndin skal starfa innan laga, reglugerða og samþykkta hverju sinni. Nefndin skal starfa í anda stefnu, framtíðarsýnar, hlutverka og gilda Flóahrepps með hliðsjón af Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna.

Hér má sjá fundargerðir landbúnaðar- og atvinnumálanefndar

6. fundur 22. febrúar 2024 - sækja á PDF formi

5. fundur - sækja á PDF formi

4. fundur mars 2023 - sækja á PDF formi

3.fundur nóvember 2022 - sækja á PDF formi

2. fundur október 2022 - sækja á PDF formi

1. fundur september 2022 - sækja á PDF formi