Málefni aldraðra

Með þjónustu við aldraða er stuðlað að því að þeir geti búið við eðlilegt heimilislíf svo lengi sem unnt er.

Eldri borgarar eiga rétt á almennri þjónustu sem veitt er hjá Velferðarþjónustu Árnesþings í samræmi við lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og lög um málefni aldraða nr. 125/1999

 

Bláskógabyggð, Flóahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur Hrunamannahreppur og Skeiða- og Gnúpverjahreppur, standa sameiginlega að Velferðarþjónustu Árnesþings.

Velferðarþjónustan starfar á grundvelli eftirfarandi laga: laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 með síðari breytingum, laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018, laga um málefni aldraðra nr. 125/1999, barnaverndarlaga nr. 80/2002 og viðeigandi reglugerða.

Skrifstofa velferðarþjónustu Árnesþings er í Laugarási.

Markmið velferðarþjónustu Árnesþings

  • Auka lífsgæði og stuðla að því að íbúar á starfssvæði Árnesþings eigi kost á að lifa með reisn.

  • Bregðast við fjölbreyttum þörfum einstaklinga, barna og fjölskyldna fyrir velferðarþjónustu með virðingu, samvinnu og samfellu í þjónustu að leiðarljósi.

  • Styðja við og efla samvinnu heimila og stofnanna sem veita velferðarþjónustu í Árnesþingi og stuðla að samvinnu fagfólks á svæðinu.

  • Stuðla að framþróun í velferðarþjónustu og kynna nýjungar með tilliti til sérstöðu hvers málaflokks.

 

Hér má nálgast ýmsar hagnýtar upplýsingar varðandi hreyfiúrræði fyrir fólk á alrinum 60 ára og eldri: https://www.bjartlif.is/