Málefni fatlaðs fólks

Flóahreppur ásamt Grímsnes- og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, Bláskógabyggð, Skeiða- og Gnúpverjahreppi, Hveragerði og Ölfusi hafa sameinast um að reka sameiginlega félagsþjónustu sem ber nafnið Velferðarþjónusta Árnesþings.
Undir málefni fatlaðs fólks flokkast:

• Þjónusta við fullorðna með fötlun
• Atvinnu- og búsetumál fatlaðra
• Liðveisla
• Þjónusta við börn með fötlun/þroskafrávik og fjölskyldur þeirra
• Félagsleg liðveisla

Velferðarþjónusta Árnesþings stuðlar að því að veitt sé ráðgjöf til einstaklinga með fötlun og aðstandenda þeirra m.a. með greiningu, meðferð og stuðning. Einnig miðla þau upplýsingum m.a. um réttindi og möguleika fatlaðra til þjónustu og aðstoðar við lausn vandamála vegna fötlunar. Velferðarþjónusta Árnesþings hefur samskipti og samráð við aðrar þjónustustofnanir í tengslum við að finna viðeigandi lausn á málum einstaklinga með fötlun og aðstandenda þeirra.
Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Velferðarþjónustu Árnesþings.

Bergrisinn bs.

Sveitarfélögin Hveragerðisbær, Sveitarfélagið Ölfus, Grímsnes- og Grafningshreppur, Sveitarfélagið Árborg, Flóahreppur, Bláskógabyggð, Hrunamannahreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Ásahreppur, Rangárþing ytra, Rangárþing eystra, Skaftárhreppur og Mýrdalshreppur reka byggðasamlagið Bergrisinn bs. um málefni fatlaðs fólks.

Aðildarsveitarfélögin fela byggðasamlaginu skipulag og framkvæmd þjónustu við fatlað fólk, sem á lögheimili í aðildarsveitarfélögunum, í samræmi við lög nr. 59/19992 um málefni fatlaðs fólks, með síðari breytingum.

Hlutverk byggðasamlagsins er að útfæra þjónustunar, fjárhagslegri og faglegri umgjörð hennar er nánar lýst í samþykktum Bergrisans bs.