Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings óskar eftir þjónustufulltrúa

Laust er til umsóknar staða þjónustufulltrúa hjá Skóla- og velferðarþjónusut Árnesþings, 50% starf. Þjónustufulltrúi sér um símsvörun og hefur umsjón með móttöku og skráningu tilvísana, umsókna og annarra gagna. Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. mars eða eftir samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
  • · Símsvörun og móttaka tilvísana, umsókna og annarra gagna
  • · Aðstoð við skjalavistun og skráningu í skjalavistunarkerfi
  • · Uppfæra upplýsingar á heimasíðu í samráði við deildarstjóra
  • · Pantanir og innkaup á almennum skrifstofuvörum
  • · Aðstoða við útprentun, ljósritun og annað sem til fellur fyrir starfsmenn
 
Menntunar- og hæfniskröfur
  • · Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
  • · Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
  • · Skipulagshæfni, sjálfstæði og frumkvæði
  • · Góð almenn tölvukunnátta
  • · Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti