Starfsmannastefna Flóahrepps

 

Starfsánægja og samskipti

Við leggjum áherslu á  starfsánægju, góðan starfsanda og vellíðan starfsmanna.  Lögð er áhersla á opin samskipti og skilvirka miðlun upplýsinga. Starfsmenn Flóahrepps eiga kost á starfsmannasamtali a.m.k. einu sinni á ári, með næsta yfirmanni.

 

Starfsumhverfi og öryggi
Við  leggjum áherslu á gott heilsufar starfsmanna með  góðum aðbúnaði og öruggu starfsumhverfi og vinnuumhverfi sem fullnægir kröfum um vinnuvernd.

oryggisnefnd Floahrepps


Fræðsla og starfsþróun
Við leggjum áherslu á að vera eftirsóknarverður vinnustaður og gefa starfsmönnum kost á fræðslu og endurmenntun til að auka hæfni og tryggja hámarks árangur í starfi. Hver starfsmaður er ábyrgur fyrir því að viðhalda og auka eigin þekkingu og fylgjast vel með því sem í boði er hverju sinni.

 

Jafnrétti og fjölskyldumál
Að framfylgja lögum og reglum um jafnréttismál og taka tillit til fjölskylduábyrgðar starfsmanna þ.e. jafnvægis milli einkalífs og vinnu.  Slíkur sveigjanleiki byggist á virðingu hver fyrir öðrum, samstarfi og trúnaði milli yfirmanns og undirmanns. 

 

Launamál

Við leggjum áherslu á að vera samkeppnishæf á vinnumarkaðinum og greiða fyrir störf hjá sveitarfélaginu til samræmis við sambærileg störf á markaðnum

 

 

 

 

Samþykkt af sveitarstjórn 27. febrúar 2008

 

Margrét Sigurðardóttir sveitarstjóri