19. október 2007

Áhættumat

Íbúafundur var haldinn í Félagslundi í gær, fimmtudaginn 18. október, til kynningar á hættumati vegna virkjana í neðri hluta Þjórsár.
Milli 50 og 60 manns voru samankomnir til að hlýða á framsögu Dóru Hjálmarsdóttur, verkfræðings hjá VST sem kynnti áhættumatið.
18. október 2007

Fundargerð

Hér má sjá fundargerð sveitarstjórnar frá fundi 17. október.
https://floahreppur.is//vefsidan/data/
MediaArchive/files/34._fundur_sveitarstjornar.doc
17. október 2007

Bólusetningar og ormahreinsun

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundi 3. október s.l. að óska eftir samstarfi við Brigitte Brugger, dýralækni, um bólusetningar ásetningslamba gegn garnaveiki og ormahreinsun hunda og katta.

Fyrirkomulag verður með sama móti á síðasta ári, þ.e. sveitarstjórn semur um verkið en eigendur búfjár greiða þann kostnað sem til fellur á bú þeirra.

Brigitte mun síðan við verklok afhenda sveitarstjóra yfirlit yfir unnið verk.

12. október 2007

Grænt ljós á neysluvatn

Eftir endurteknar sýnatökur Heilbrigðiseftirlits Suðurlands er niðurstaðan sú að neysluvatnið uppfyllir ákvæði neysluvatnsreglugerðar um vatnsgæði.
Tekin voru sýni á mismunandi stöðum á veitunni og reyndust þau vera í lagi.
Í ljósi þessa er ekki lengur þörf á að sjóða drykkjarvatn til að tryggja heilnæmi þess.
10. október 2007

Garnaveikibólusetning

Sveitarstjórn hefur samþykkt að óska eftir samstarfi við sömu aðila og á síðasta ári um bólusetningar gegn garnaveiki og ormahreinsun hunda og katta.
Það verði gert með sama móti og á seinasta ári, þ.e. að sveitarfélagið semur við verktaka um verkið en eigendur búfjár greiði þann kostnað sem til fellur á bú þeirra.

10. október 2007

Fjölnota íþróttahús í Flóahreppi

Stjón ungmennafélagsins Vöku hefur sent inn erindi til sveitarstjórnar og lýst áhuga á þátttöku í byggingu fjölnota íþróttahúss við Þjórsárver/Flóaskóla.
Með byggingu þess myndi aðstaða til fjölbreyttrar íþróttaiðkunar lagast til muna fyrir nemendur Flóaskóla svo og aðra íbúa sveitarfélagsins.
10. október 2007

Ónothæft neysluvatn

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands hefur farið fram á það að vatn úr lindinni við Urriðafoss verið ekki notað framvegis sem neysluvatn en lindin var tengd í nokkra daga seinnipart sumars vegna vatnsskorts.

Í miklum rigningum eins og verið hafa í haust getur vatn lindarinnar mengast af yfirborðsvatni.

Verið er að leita leiða í vatnsöflun þessa dagana og verður lögð áhersla á að hraða þeirri vinnu eftir föngum.

26. september 2007

Sorpdagatal

Unnið er að gerð sorpdagatals fyrir Flóahrepp 2008 þar sem merktir eru þeir dagar sem sorphirða og plasthreinsun er í sveitarfélaginu.
Einnig verða gámasvæðin kynnt og sú þjónusta sem þar er boðið upp á og margt fleira sem viðkemur sorphreinsun og flokkunarmöguleikum.
Reiknað er með að sorpdagatali verði dreift í lok ársins til íbúa Flóahrepps. Einnig verður hægt að nálgast dagatalið á skrifstofu sveitarfélagsins í Þingborg.
19. september 2007

Fréttabréf

Fréttabréfið Áveituna sem dreift er um allt sveitarfélagið má nú nálgast hér til hliðar undir Áveitan.

Einnig er fréttabréfið Muninn sem ungmennafélagið Baldur gefur út aðgengilegt undir Mannlíf-UMF. Baldur.