12. október 2007

Grænt ljós á neysluvatn

Eftir endurteknar sýnatökur Heilbrigðiseftirlits Suðurlands er niðurstaðan sú að neysluvatnið uppfyllir ákvæði neysluvatnsreglugerðar um vatnsgæði.
Tekin voru sýni á mismunandi stöðum á veitunni og reyndust þau vera í lagi.
Í ljósi þessa er ekki lengur þörf á að sjóða drykkjarvatn til að tryggja heilnæmi þess.
10. október 2007

Garnaveikibólusetning

Sveitarstjórn hefur samþykkt að óska eftir samstarfi við sömu aðila og á síðasta ári um bólusetningar gegn garnaveiki og ormahreinsun hunda og katta.
Það verði gert með sama móti og á seinasta ári, þ.e. að sveitarfélagið semur við verktaka um verkið en eigendur búfjár greiði þann kostnað sem til fellur á bú þeirra.

10. október 2007

Fjölnota íþróttahús í Flóahreppi

Stjón ungmennafélagsins Vöku hefur sent inn erindi til sveitarstjórnar og lýst áhuga á þátttöku í byggingu fjölnota íþróttahúss við Þjórsárver/Flóaskóla.
Með byggingu þess myndi aðstaða til fjölbreyttrar íþróttaiðkunar lagast til muna fyrir nemendur Flóaskóla svo og aðra íbúa sveitarfélagsins.
10. október 2007

Ónothæft neysluvatn

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands hefur farið fram á það að vatn úr lindinni við Urriðafoss verið ekki notað framvegis sem neysluvatn en lindin var tengd í nokkra daga seinnipart sumars vegna vatnsskorts.

Í miklum rigningum eins og verið hafa í haust getur vatn lindarinnar mengast af yfirborðsvatni.

Verið er að leita leiða í vatnsöflun þessa dagana og verður lögð áhersla á að hraða þeirri vinnu eftir föngum.

26. september 2007

Sorpdagatal

Unnið er að gerð sorpdagatals fyrir Flóahrepp 2008 þar sem merktir eru þeir dagar sem sorphirða og plasthreinsun er í sveitarfélaginu.
Einnig verða gámasvæðin kynnt og sú þjónusta sem þar er boðið upp á og margt fleira sem viðkemur sorphreinsun og flokkunarmöguleikum.
Reiknað er með að sorpdagatali verði dreift í lok ársins til íbúa Flóahrepps. Einnig verður hægt að nálgast dagatalið á skrifstofu sveitarfélagsins í Þingborg.
19. september 2007

Fréttabréf

Fréttabréfið Áveituna sem dreift er um allt sveitarfélagið má nú nálgast hér til hliðar undir Áveitan.

Einnig er fréttabréfið Muninn sem ungmennafélagið Baldur gefur út aðgengilegt undir Mannlíf-UMF. Baldur.
15. september 2007

Réttardagur

Réttað var í Reykjaréttum í morgun, laugardaginn 15. september í kalsarigningu.
Færra var um tvífætlinga en oft áður sem má þakka eða kenna veðrinu, allt eftir því hvernig á það er litið.

15. september 2007

Mildi að ekki varð manntjón

Það má kallast mesta mildi að ekki varð manntjón þegar rúmlega 100 kindur drukknuðu í Kálfá á föstudagsmorgun.
Suðurglugginn fjallaði um málið á heimasíðu sinni.
http://www.sudurglugginn.is/Efni.asp?Skoda=Article&ID=1727
12. september 2007

Veitumál

Verkfræðingar frá VST á Selfossi eru að skoða veitumál í Flóahreppi þessa dagana.
Þeir voru fengnir til að gera úttekt á dreifikerfi kaldavatnsveitu með það í huga að forgangsraða framkvæmdum til lagfæringar og endurbóta á því.