30. júlí 2008

Umbun til starfsmanna Flóahrepps

Sveitarstjórn hefur samþykkt að umbuna öllum starfsmönnum sveitarfélagsins sérstaklega með eingreiðslu sem nemur 70.000 kr. Miðað er við að starfsmaður sé starfandi hjá sveitarfélaginu 1.september 2008 og hafi starfað hjá sveitarfélaginu í a.m.k. eitt ár í 100% starfi.

30. júlí 2008

Yfirlit framkvæmda í Flóahreppi

Þær framkvæmdir sem ákveðið var að fara í við leikskóla og grunnskóla við síðustu fjárhagsáætlunargerð eru langt á veg komnar og eru áætluð verklok fyrir skólabyrjun á hvorum stað.

Í Krakkaborg var brotinn niður veggur milli ehdhúss og geymslu til að stækka aðstöðu í eldhúsi, dúkur var lagður á eldhúsgólf og húsið málað að innan. Hitarör voru sett í gólf í fjórum herbergjum og nýtt gólfefni sett á gólfin í þeim herbergjum.

25. júlí 2008

Nýr starfsmaður á skrifstofu

Guðrún Elísa Gunnarsdóttir hefur verið ráðin á skrifstofu Flóahrepps.
Hún mun annast símsvörun og almenn skrifstofustörf frá 1. september n.k.
Guðrún býr í Hólshúsum, Flóahreppi.
2. júlí 2008

Fundur Atvinnuþróunarfélags

Atvinnuþróunarfélag Suðurlands hélt stjórnarfund í Þingborg 2. júlí. Fundurinn hófst á fundi með sveitarstjórnarfólki og formanni Atvinnu-og ferðamálanefndar Flóahrepps.  Hrafn Þórðarson kynnti síðan skýrslu sína um styrkleikagreiningu sveitarfélaganna fjögurra sem standa við Þjórsá. Eftir kynningu fundaði stjórn Atvinnuþróunarfélagsins og að honum loknum var farið í heimsókn í Ölvisholt, Brugghús þar sem eigendur kynntu starfsemi sína.
2. júlí 2008

Nýr starfsmaður

Gyða Guðmundsdóttir hefur verið ráðin tímabundið í hlutastarf við bókhald á skrifstofu Flóahrepps.
Gyða hefur mikla reynslu af störfum á skrifstofu sveitarfélaga en hún hefur unnið í tæp átján ár fyrir Rangárvallahrepp og seinna Rangárþing ytra.
Gyða er búsett á Hellu.
1. júlí 2008

Samningur um sorpmál

Flóahreppur fyrsta sveitarfélagið í dreifbýli á Íslandi til að flokka allan úrgang
Flóahreppur hefur fyrst sveitarfélaga á Suðurlandi tekið af skarið og samþykkt að allir íbúar þess flokki allan úrgang allt frá lífrænu sorpi, pappa, plasti yfir í litla málmhluti.

Fulltrúar Flóahrepps skrifuðu undir samning við fulltrúa Íslenska Gámafélagsins þann 30. júní eftir fund með íbúum sveitarfélagsins. Samningurinn mun taka gildi þann 1. júlí 2008 og gildir til fimm ára og felur í sér að allir íbúar Flóahrepps fái tvær tunnur til viðbótar þeirri tunnu sem íbúar eiga fyrir.

24. júní 2008

Vatnsnotkun

Vatnsnotendur í Flóahreppi eru vinsamlegast beðnir um að stilla vatnsnotkun í hóf eins og unnt er.
Það má t.d. gera með því að láta vatn renna í ílát fyrir hross í úthögum eða kynna sér lausnir til brynningar.

24. júní 2008

Reiðvegir

Sveitarstjórn hefur sent Vegagerðinni bréf vegna reiðvega í sveitarfélaginu. Þar kemur m.a. fram að sveitarstjórn telji nauðsynlegt að leggja reiðveg meðfram Gaulverjabæjarvegi í átt að Stokkseyri þar sem nýlega var lagt bundið slitlag.
24. júní 2008

Sala fasteigna Flóahrepps

Sveitarstjórn samþykkti nýlega að auglýsa tvær af fasteignum sínum til sölu. Um er að ræða Gaulverjaskóla og jörðina Irpuholt.

Skólaskrifstofa Suðurlands hefur sagt upp samningi við sveitarfélagið um leigu á Gaulverjaskóla en þar hefur verið rekið meðferðarúrræði fyrir börn með hegðunar- og tilfinngaraskanir síðan 2006.